Sivuston ajatus

Ajattelen, siis olen.

YOF_080L

Ahdasmielisyyttä vihaavaa, suoraa puhetta ja itsenäistä ajattelua arvostava sivusto elämään perehtyvältä kirjoittajalta.
Syvällistä, humoristista, rehellistä ja sairasta.

Sivusto on keinoni toteuttaa vapauttani ajatteluun sekä itseni ilmaisuun. Samalla tuon esiin jokaisen oikeutta tehdä samoin. Jokaisella kuuluisi olla oikeus omaan elämänsä, omaan itseensä ja ihmiseen itsessään. Nykymaailman uskomattoman pitkälle mennyt ihmisyyden sabotointi on vienyt asiat aivan toiselle tolalle.

Sivuston tarkoitus on herättää ajatuksia, keskustelua, vastalauseita ja uteliaisuutta. Toisin sanoen tarkoitus on herättää tunteita, millaisia hyvänsä.
Sivuston muualta lainatun aineiston voi tarkastaa oikein lainatuksi. Omat kirjoitukseni ovat yhden ihmisen mielipiteitä ja kokemuksia, eivät ehdoton totuus tai kehotus muuttaa omaa mielipidettään. Sivustolla on vakavaakin asiaa, paljon pohdinnan arvoista tekstiä, mutta silti on hyvä pitää avoimuus ja huumori mielessä sivustolla seikkaillessa.

Lotta Lesonen
[email protected]