«

»

Jou 17 2011

Terveysoppia 30-luvulta #3 – Valon tärkeydestä

Luonnollisen valaistuksen tärkeys.
Tarpeellisen auringonvalon saanti huoneisiin on niin tärkeätä, että jos lasten ja aikuisten täytyy paljon oleskella huoneissa, jonne pääsee vain niukasti aurinkoa ja päivänvaloa, he heikentyvät ja kalpenevat huomattavasti. Paitsi sitä, että päivänvalo ja vielä enemmän auringonvalo puhdistaa huonetta bakteereista, se on tärkeätä myös työnteolle. Rakennuksessa ei siis saa olla yhtään asuttavaksi tarkoitettua huonetta, jossa ei olisi ikkunaa. Pimeät makuukomerotkaan eivät ole suositeltavia. Sairasta ei saa koskaan pitää päivällä makuukomerossa.

Ikkunat
Tarpeellinen valomäärä tulee huoneeseen, jos ikkunat ovat 1/8 – 1/10 lattian pinta-alasta. Tämä määritys on kuitenkin sangen epämääräinen, sillä vaikkakin ikkunan pinta-ala täyttäisi määrätyn suuruuden, huone silti voi olla huonosti valaistu. Jos huone on viittä metriä syvempi, ei peräseinälle riitä tarpeeksi valoa. Jos vastapäinen rakennus on kovin lähellä ja sen seinät ovat tummat, on valaistus huono. Jos huone on kovin leveä tai ikkuna on huoneen toisessa laidassa, niin sivunurkat ovat pimeät. Kaupungeissa alakerroksien huoneet ja pohjanpuoleiset huoneet ovat paljon pimeämpuä kuin yläkerroksien.
Huoneen valoisuus riippuu vielä ikkunan sijoituksesta ja muodosta, ja lasin laatu suuresti vaikuttaa siihen, kuinka paljon valoa huoneeseen pääsee. Matalat ja leveät ikkunat eivät ole yhtä edulliset kuin korkeat ja kapeat. Ikkuna on siis sijoitettava lähelle katon rajaa. Kaari-ikkuna on paljon epäedullisempi kuin suunnikkaan muotoinen, sillä yläosa, paras valon tulokohta, on supistettu. Jos ikkunassa on paljon poikkipuita ja ristikoita, varsinkin yläosassa, vähentävät ne valon määrää. Enemmän sitä kuitenkin vähentää itse lasi, jos se on laadultaan huonoa. Tavalliset kaksinkertaiset ikkunat pidättävät n. 20% valosta.
Ohut, puhdas, valkea peililasi pidättää vain 4% valon säteestä, vihertävä lasi 8-14%. Paras valkoinen, mutta vähän tomuinen ikkunalasi pidättää 38%. Kovin tomuinen lasi jopa 72%.
Varsinkin kaupungeissa, joissa ikkunat likaantuvat sangen nopeasti, niitä on ahkerasti pestävä talvenkin aikana. Jotta se voitaisiin tehdä, täytyy ikkunoiden aueta sisään päin.
Tavallinen ikkunalasi ei päästä lävitseen auringon ultraviolettisäteitä.

Valon estäjät
Tummilla verhoilla ei pitäisi koskaan estää valon pääsyä huoneisiin. Sen parempi, mitä vähemmän verhot peittävät ikkunaa. Alakerroksissa pitäisi olla aivan valkoiset, ohuet verhot. Vaaleat verhot lisäävät huoneen valoisuutta illalla, sillä ne heijastavat valoa enemmän kuin lasi (6-7%). Omenapuu, sireenipensas tms. ei saa olla niin likellä ikkunaa, että se estäisi aurinkoa vapaasti paistamasta huoneeseen.

Työpaikan valoisuus
Jotta silmät eivät pilaantuisi, täytyy työpaikalle, jossa tehdään näkötarkkuutta kysyvää työtä, tulla suoranaista taivaan valoa. Sen saanti todetaan seuraavasti: katsotaan pään nojatessa pöytään, näkyykö ikkunasta taivasta. Mitä enemmän taivasta näkyy, sitä parempi. Siksi työpaikka sijoitetaan kotioloissa aina lähelle ikkunaa siten, että valo tulee joko vasemmalta tai suoraan edestä. Silmille on hyvin epäedullista, jos ikkuna ulottuu pöydän alapuolelle, jolloin valoa tulee suoraan silmiin alhaalta päin. Silloin pöytä on siirrettävä hieman kauemmaksi kkunasta. Auringon suoranainen säteily työpaikalle täytyy estää. Jos työaines on kovin vaaleata tai kirkasta, rasittuvat silmät valon heijastuessa siitä.


Vastaa