«

»

Kes 10 2011

Terveysoppia 30-luvulta #2 – Asuntoasiaa

Asuntopaikka ja asunto
Kaupungit ovat usein syntyneet terveydellisesti hyvin epäedulliseen paikkaan. Maaseudulla meillä vielä voidaan valita rakennuksen paikka. Silloin kiinnitettäköön huomio moneen seikkaan.

Maaperä
Tärkein vaatimus, mikä maaperälle on terveydellisessä suhteessa asetettava, on kuivuus. Erityisesti keväällä ja syksyllä sekä pitkillä sadeilmoilla on edullista, että pihamaa kuivuu pian. Hiekka- ja soraperäinen maanlaatu pysyy kuivempana kuin multa- ja savimaa. Hiekka ja sora laskevat veden helposti lävitsensä. Tuuli ja aurinkokin pääsevät vaikuttamaan pintakerroksiin sitä kuivaten. Täten ei synny kauan pysyviä lätäköitä, joissa hyttyset ja bakteerit voivat lisääntyä. Ylänkömaa on kuivempi kuin notko. Rakennuspaikan läheisyydessä ei saisi olla kosteikkoja, jotka tuskin ehtivät kuivua, kun jo syyssateet tulevat. Tällaiset paikat tekevät ilman kylmäksi ja kosteaksi ja ovat siten reumaattiselle hyvin epäedullisia. Hiekkamaa on veden laadunkin puolesta parempi kuin multamaa.

Puiden merkitys
Puiden merkitys asunnon läheisyydessä on sekä terveydellinen että kauneudellinen. Varsinkin lehtipuut kuivaavat maaperää, sillä niiden lehtien kautta haihtuu paljon vettä. On vain huomattava, että puut eivät ole aivan rakennuksessa kiinni eivätkä liian tiheässä niin, etteivät tuuli ja aurinko pääse vaikuttamaan maan pintaan. Aivan ikkunan edessä oleva puu tai korkea pensas pitää huoneen kosteana kesällä.
Pölyn sitojina puilla on erityisen suuri merkitys varsinkin vilkasliikkeisissä paikoissa. Kaupungeissa on puistojen terveydellinen merkitys niin suuri, että niitä on ruvettu nimittämään kaupungon keuhkoiksi.
Järven tai meren läheisyys on suotava. Rantamilla ilma on suhteellisen pölytöntä, sillä vesi sitoo pölyn tuulen kulkiessa sen yli. Vain kuivat rannat ovat terveellisiä.

Pihamaa
Piha olkoon  niin suunniteltu, että aurinko pääsee paistamaan siihen suurimman osan vuorokautta. Auringon paiste puhdistaa ja kuivaa maata. Ennen kaikkea sen siis tulee olla tarpeeksi avara. Aikaisin keväällä on pihamaa lakaistava, koska kaikenlaisissa jätteissä kehittyvät kärpäset.
Nurmikkopihamaa on edullinen, sillä nurmi sitoo erinomaisesti pölyn. Pihatiet olkoot vain niin leveät, kuin on välttämätöntä liikenteen kannalta.

Rakennusten sijoitus
Rakennus on tietenkin asetettava niin, että mahdollisimman paljon aurinkoa tulee huoneisiin. Suunnikkaan muotoinen talo on näin ollen edullisinta sijoittaa niin, että pituussuunta on kaakosta luoteeseen tai lounaasta koilliseen. Etelä-pohjois-suunta ei myöskään ole mahdoton, jos pohjoispäässä oleviin huoneisiin tehdään ikkunat myös lännen ja idän puolelle. On siis vältettävä rakennuksen sijoittamista niin, että pitkä sivu on suoraan pohjoiseen. Taloa ei pitäisi pystyttää valtatien suoranaiseen läheisyyteen. Rinteelle on talo rakennettava tien ylä- eikä alapuolella, sillä maantien pöly ei nouse korkealle ylös.

Asunnon vaatimukset
Asunnon tarkoituksena on tarjota suojaa kylmää vastaan, tilaisuutta lepoon sekä viihtymistä. Sen vuoksi sen tulee olla terveellinen, käytännöllinen, tarjota mukavuuksia sekä lisäksi tyydyttää kauneuden kaipuuta.

Asuinhuoneiden sijoituksessa keittiö sekä ruokailuhuone ovat pohjoiseen ja koilliseen päin. Varhainen aurinko tekee nämä huoneet miellyttäviksi ja virkistää aamuaskarten suorittajain mieltä. Makuu- oleskelu- ja lastenhuone saakoot enimmän aurinkoa. Länteen sijoitettu makuuhuone lämpenee usein kesällä liikaa yöksi, sillä auringon säteet tulevat jokseenkin kohtisuoraan peräseinään lämmittäen sitä liikaa. Jos makuuhuone on itään päin, niin monet vetävät tiiviit verhot ikkunoiden eteen, koska aurinko herättää heidät liian aikaisin. Tällöin makuuhone ei saa lainkaan aurinkoa. Suuret vierassalit ovat länttä ja lounasta kohti sijoitettuina viehättäviä ilta-auringon loisteessa, mutta vähäisen käyttönsä vuoksi ne voidaan sijoittaa myös talon vastakkaiselle puolelle. Henkistä työskentelyä varten sopii huone, johon työaikana aurinko ei paista liian kauan.

Asunnon viihtyisyys. Asunto on koti, josta jokaisen pitäisi löytää viihtyisä sekä rauhaisa lepopaikka työstä tultuaan. Terveydellisyyden lisäksi asunnon on oltava myös kaunis.  Terveydelliseltä kannalta eivät ryijyt sekä matot ole suositeltavia. Mutta miten lämpimäksi ja hauskaksi ne tekevätkään kodin! Työtä ne tosin aiheuttavat hieman lisää. Eikä koti saa olla kuin hyvin kiillotettu ja laitettu näyteikkuna. Täytyy uskaltaa vapaasti liikkua ja olla, eikä pelätä että jokin menee epäjärjestykseen tai tulee likaiseksi. Tällainen vie sielun rauhan eikä anna vapauttavaa tunnelmaa kuten pitäisi. Koti olkoon kaunis ilma monia pikkukoristeita, paperikukkia yms. Suoraviivainen, yksinkertainen kalustamien oikein sovitettuna tarjoaa viihtyisyyttä ja on samalla käytännöllistä. Loppujen lopuksi viihtyisyys sittenkin riippuu ihmisten keskinäisistä suhteesta ja siitä, miten he kotinsa hoitavat. Ei siitä, miten se on laitettu ja järjestetty tai mitä siellä on.

Vastaa