«

»

Huh 29 2011

Lain lyhyt oppimäärä

Jos on tosissaan sitä mieltä, että laki on ehdoton oikean osoittaja sekä yhteiskunnan selkäranka, ei ole todellisen lakisysteemin kanssa ollut tekemisissä. Ei ole vielä oppinut eroa mielikuvan ja todellisuuden välillä. Ihminen silloin laista puhuessaan, puhuu siitä josta moni muu haaveilee. Todellisesta ja oikeudenmukaisesta laista. Sellaisesta laista, jota vastaan rikkominen olisi todellakin rikos ja tuomittava teko. Ihmiset                arvostellessaan lain rikkoneita, eivät ymmärrä pienen pientä seikkaa. Rikkoneista on moni rikkonut lakia, joka ei arvostelijoillekaan kävisi laista.

Laki merkitsee itselleni asetusta, joka on asetettu meidän jokaisen turvaksi, suojaksi ja ohjeistukseksi. Siihen turvaudutaan tilanteissa, joissa ilman sen toteutumista jokin osapuoli jäisi ilman oikeutta. Näin itse ajattelen asian.

Laki on itselleni ja omissa silmissäni laki vain silloin, jos se ei riko omia oikeuksiani oikeudenmukaisuuteen. Jos laki kääntyy minua vastaan tai toteutuu jättäen minut ilman oikeudenmukaisuutta, en voi nähdä lain toteutuneen. Silloin en riko lakia asettuessani lain epäkuvaa vastustamaan.

Lain ei pitäisi kääntyä ketään vastaan, vaan toteuttaa oikeudenmukaisuutta. Jos minua polkee jalkoihinsa lakia rikkovat tulkinnat, koen että minulla on oikeus nousta saamaani kohtelua vastaan. Oikeutta siihen ei ole yhteiskunnan silmissä, mutta oikeus oman elämän puolustamiseen on jokaisella siitä huolimatta.

Tältä pohjalta oikeuslaitoksen toimintaa kritisoin ja puoleni valitsen. Joskus sellainenkin joka lakiin sokeasti uskoo ja luottaa, saattaa huomata hyötyvänsä juuri niiden ihmisten tekemästä työstä, joiden huutelut oikean lain perään joskus tuntuivat olevan pelkkä vitsi.

Itse en lakiin suhtaudu kevyesti, vaikka oikeuslaitosta arvostelen. En ole lain rikkomisen kannalla, vaan vaadin lain noudattamista sen jakajilta, jos myös muilta. Vasta kun laki toteutuu oikeuslaitoksen puolesta, sen noudattamista voi odottaa kansalaisiltakin. Laki on laki, sitä on pirun vaikea muuksi oikein muuttaa. Laki on meidän jokaisen yläpuolella, eikä kukaan vähänkin järkevä ihminen voi olla sitä kunnioittamatta. Siis, jos kyseessä on todella turvaksi tarkoitettu oikeudenmukainen laki.

Nykyinen lakiviidakkomme muodostuu asetuksista ja lisäyksistä porsaanreikineen, jotka ovat syntyneet lain kiertämisestä ja muokkaamisesta. Milloin missäkin elämänvaiheessa ja kenenkin etua palvelevaksi hyvänsä, meidän elämässämme tulos näkyy lain puuttumisena kokonaan. Laki ei ole tänäpäivänä sama kaikille ihmisille eikä jaa oikeutta oikeudenmukaisesti. Se on täysin tulkinnanvarainen, epäselvä ja ihmisten kunnioituksen menettänyt vitsi. Siksi on turha olettaa kenenkään sen edessä loppujen lopuksi kovin nöyrä olevan eikä varsinkaan voi odottaa sellaista esikuvaa kenenkään elämäänsä haluavan.

Emme voi elää lakia noudattaen, jos se samalla pakottaa rikoksen hyväksymisen. Se on mahdotonta. Silloin jo lainkin mukaan olemme rikoskumppaneita, jos syyksi ei tuo ristiriita riitä. Oikeussaleissamme pakotetaan rikkomaan lakia, jotta sitä saadaan rikkoa. Jotta rikolliset saavat tuomionsa. Paskat, sanon minä.

Vastaa